Qesh Xhemol

Nga Marsida T. Najdeni

29 maj 2020

Pëllumb i lirë dhe i bukur.
Tirons i mençëm dhe i mirë.
Shqiptar patriot dhe i dashur.
Gazetar i talentuar dhe i kohës.
Çun evropianë dhe i ëmbël.
Njëri bamirës dhe i dhembshur.
Hulumtues i traditës dhe i edukuar.
Kuptohet përse komunistët të pushkatuan.
Ç’ka ti ishe ata s’mund ta ndrydhnin.
Ti simboli i njeriut të arrirë, ata derra pylli.
Qesh Xhemol, qesh o ëngjëll rrezatues.
Qesh dhe ndritç në kopshtet e parajsës.

Gazetari Xhemal Farka pushkatuar vetëm 35 vjeçarë dhe ende pa varr. Unë dhe Familja Farka kërkojmë eshtrat dhe drejtësi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: